1. Home
 2. Informatie Zilveren Kruis

Informatie Zilveren Kruis

Informatie betreffende Zilveren Kruis verzekerden en merken die aan Zilveren Kruis gelieerd zijn.

Antwoorden op veelgestelde vragen

Deze nieuwe situatie kan bij patiënten tot vragen leiden. Wij willen de vragen zo goed mogelijk beantwoorden om eventuele onzekerheid weg te nemen en het ongemak zoveel mogelijk te beperken. Wij realiseren ons goed dat dit voor patiënten geen fijne situatie is.

Deze stop geldt niet voor Zilveren Kruis-patiënten die:

 • met spoed zorg nodig hebben (<24 uur)
 • geboortezorg nodig hebben
 • een psychiatrische zorgvraag hebben
 • al onder behandeling zijn voor hun huidige zorgvraag
 • al een afspraak hebben staan
 • een restitutiepolis hebben
 • verwezen zijn door de huisarts voor eerstelijnsdiagnostiek (bijv. radiologie)

Waarom kunnen nieuwe Zilveren Kruis-patiënten nu niet bij ons terecht?

De afspraken die ZGT met de verschillende zorgverzekeraars maakt, gelden ook voor Nocepta.

Zilveren Kruis heeft met ZGT afspraken gemaakt over de hoeveelheid zorg die zij voor 2019 bij ons inkoopt. We constateren echter dat meer patiënten met een Zilveren Kruis-polis zich dit jaar tot ons ziekenhuis wenden en dat daardoor de grenzen van de gemaakte afspraken nu al zijn bereikt. Voor ons als ziekenhuis / Nocepta betekent dit, dat wij voor zorg aan nieuwe patiënten van Zilveren Kruis geen vergoeding meer ontvangen.

ZGT/Nocepta wil haar patiënten niet alleen vandaag zorg kunnen leveren, maar ook in de toekomst. Als ZGT de kosten van haar zorg niet vergoed krijgt – en deze kosten dus zelf moet dragen - komt dit onder druk te staan. Zilveren Kruis en ZGT hebben daarom met elkaar besloten om deze groep patiënten door de zorgverzekeraar via hun afdeling Zorgbemiddeling te bemiddelen naar andere ziekenhuizen. Zilveren Kruis en ZGT betreuren het dat dit kan betekenen dat patiënten niet altijd in het ziekenhuis worden behandeld dat hun eerste voorkeur heeft.

 

Wanneer is iemand een nieuwe patiënt? En wanneer niet?

Iemand is een nieuwe patiënt als hij/zij voor zijn/haar specifieke klacht of aandoening nog niet behandeld wordt in ZGT / bij Nocepta en ook niet met spoed geholpen hoeft te worden. In de praktijk betekent dit dat u in 2019 geen oproep meer ontvangt voor een 1e consult, ook niet als u de vragenlijst reeds hebt geretourneerd.

Iemand die naar een ander specialisme binnen het ziekenhuis wordt doorverwezen, met een klacht gerelateerd aan de oorspronkelijke zorgvraag, is geen nieuwe patiënt.

Iemand die voor een klacht/aandoening binnen ZGT / Nocepta wordt behandeld, waarbij onverhoopt een andere nieuwe zorgvraag wordt geconstateerd verwijzen we terug naar de huisarts, behalve als het om spoed gaat.

Voor overige uitzonderingen, zie bovenstaand kader.

 

Wat wordt verstaan onder ‘met spoed zorg nodig hebben’?

Onder spoedzorg verstaan we dat de patiënt binnen 24 uur medische hulp nodig heeft in ZGT. Voor Nocepta geldt dat er een aantal diagnoses zijn die binnen maximaal 2 weken behandeld worden.

 

Bij welk ziekenhuis kunnen deze patiënten dan wel terecht?

Dat zal per zorgvraag verschillen. Afgesproken is dat Zilveren Kruis ervoor verantwoordelijk is dat voor deze patiëntengroep een geschikte plek in een ander ziekenhuis wordt gevonden.

zgt.nl

Kunnen deze patiënten in andere ziekenhuizen even snel terecht als in ZGT / bij Nocepta?

Dat is per ziekenhuis verschillend. Wij verwijzen door naar Zilveren Kruis die de patiënt daarover meer kan vertellen. We kunnen de patiënt er wel op wijzen dat ziekenhuizen hun wachttijden op hun website publiceren.

 

De patiëntenstop geldt dus niet voor de restitutiepolis?

Nee. Een restitutiepolis is namelijk een zorgverzekering me vrije zorgkeuze. Een patiënt met een restitutiepolis kan daarom zelf bepalen naar welke zorgverlener hij/zij gaat.

Deze polis staat als variant niet geregistreerd in de gegevens van ZGT/Nocepta, het is belangrijk dat u dit zelf meldt.

 

Tot wanneer geldt deze situatie?

Deze situatie geldt voor de rest van dit kalenderjaar. Op 1 januari 2020 kunnen patiënten weer op de gebruikelijke wijze bij ons terecht.

 

Kan het mogelijk zijn dat een patiënt niet bij Zilveren Kruis verzekerd bent en dus ten onrechte wordt geweigerd?

In dat geval zullen wij u vragen nogmaals te checken bij uw verzekeraar en te checken of dit niet een van de gelieerde Zilveren Kruis labels betreft. Is dit niet het geval, dan wordt de verwijzing op de gebruikelijke wijze verwerkt.

De patiëntenstop geldt voor de volgende labels:

 • Achmea Zorgverzekering
 • Zilveren Kruis Basis Budget Polis
 • Ziezo Selectief Polis
 • Interpolis Zorgverzekering N.V.
 • Z.F.
 • Avero Achmea Zorgverzekeringen NV
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V.
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • IAK volmacht B.V. (Avero Achmea).

 

Wat nu als een patiënt toch door de huisarts is verwezen?

De huisartsen in de regio worden geïnformeerd over deze situatie, zodat zij de betreffende patiëntengroep niet naar ons doorverwijzen. Gebeurt dit onverhoopt toch, dan blijven de eerder genoemde richtlijnen van kracht.

 

De Zilveren Kruis-patiënt heeft al een afspraak staan, maar wil deze verzetten. Kan dat?

Deze afspraak kan gewoon worden verzet.

 

Overige vragen

Indien deze informatie niet voorziet in een antwoord op uw vraag, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of met het infopunt van ZGT via 088 708 58 88.

Hieronder staan alle contactgegevens.

 

Zilveren Kruis

Er is afgesproken dat Zilveren Kruis patiënten helpt met het vinden van een plek in een ander ziekenhuis waar patiënten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Hiervoor verwijzen wij dus naar Zilveren Kruis door.

Patiënten met een Zilveren Kruis-polis kunnen contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling van Zilveren Kruis via 071 364 02 80. Patiënten die specifiek zijn verzekerd bij De Friesland kunnen contact opnemen via 058 291 33 00.

Infopunt ZGT

Ook in ZGT hebben we een informatiepunt die vragen kan beantwoorden. Dit infopunt is te bereiken via 088 708 58 88.

Contact

Van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 8u30-12u00 en 13u00-15u30.

Bel me terug

Informatieverzoek

Na afhandeling van het verzoek wordt de melding verwijderd. Indien aan de orde wordt een notitie in het dossier gemaakt.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.