1. Home
  2. Over Nocepta
  3. Cliëntenraad

Cliëntenraad Nocepta

Wat is een Cliëntenraad?

Per 1 juli 2020 is de nieuwe “Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018” in werking getreden. Deze nieuwe wet is van toepassing op alle instellingen, reden waarom ook voor Nocepta een cliëntenraad is ingeregeld, die de belangen van cliënten/patiënten behartigt. De cliëntenraad is bedoeld als gesprekspartner van het bestuur van Nocepta als het gaat om zaken die cliënten/patiënten aangaan, zoals tevredenheid over de instelling, kwaliteit van zorg, of wachttijden. De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

In bovengenoemde wet zijn de wettelijke kaders geregeld en deze wet kent de cliëntenraad bijzondere rechten toe. Zo mag de cliëntenraad informatie opvragen over beleid dat cliënten aangaat en dient het bestuur de cliëntenraad over bepaalde onderwerpen te informeren en om advies te vragen. Op een aantal onderwerpen, zoals beheersing van de kwaliteit van de geleverde zorg, zaken op het gebied van de veiligheid of hygiëne heeft de cliëntenraad zelfs een zwaar adviesrecht. Dat betekent dat de plannen niet ingevoerd mogen worden zonder instemming van de cliëntenraad.

De cliëntenraad is het enig orgaan dat binnen de zorginstelling namens en vanuit de cliënten kan praten met de zorgstelling om invloed uit te oefenen op het beleid dat cliënten aangaat. De cliëntenraad heeft dus een belangrijke verantwoordelijkheid. Nocepta is gehuisvest in ZGT Hengelo. Ten aanzien van aangelegenheden die onder de verantwoordelijkheid vallen van ZGT en waarop Nocepta geen invloed kan uitoefenen, is de medezeggenschap van cliënten gewaarborgd door de cliëntenraad van ZGT. Voorbeelden hiervan zijn de klachtenregeling, maar ook de bewegwijzering en het parkeerbeleid.

De Cliëntenraad van Nocepta

Nocepta V.O.F. is een zelfstandig pijncentrum, in oktober 2015 opgericht vanuit de beide pijnpoli’s, door de vennoten MST, ZGT en de vakgroepen anesthesiologen van de beide ziekenhuizen. Nocepta valt onder de WTZi-code van ZGT. WTZi staat voor “Wet Toelating Zorginstellingen”. Dit betekent dat ZGT de contractafspraken maakt met de verschillende zorgverzekeraars, over de zorgverlening die Nocepta mag uitvoeren en daarmee voor de cliënten vergoed wordt. In de nieuwe wetgeving is Nocepta wel aangemerkt als zelfstandige instelling en moet het beschikken over een eigen cliëntenraad. De clientenraad van Nocepta is sinds kort opgericht en bestaat uit drie leden. Wij stellen ons hierbij graag aan u voor.

Als cliëntenraad behartigen wij het algemeen belang van cliënten doordat we door Nocepta betrokken worden als adviesorgaan bij/in de beleidsontwikkelingen. Wij denken mee met beleidsvoornemens, en beoordelen die steeds door de bril van de cliënt. Ook houden wij de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de gaten en maken wij het bespreekbaar als het algemene belang daarmee gediend is. Als cliëntenraad zijn wij zelfstandig en niet in dienst van Nocepta. Hierdoor kunnen we een zelfstandig oordeel vellen of advies geven.

De cliëntenraad is niet bedoeld voor individuele problemen van cliënten, maar we kunnen soms wel een luisterend en adviserend oor zijn in dergelijke situaties. Voor individuele problemen is er de klachtenprocedure. Elders op deze website is daarover meer informatie te vinden.

Wat doet de Cliëntenraad?

Een aantal keren per jaar komen we bijeen om vraagstukken te bespreken die cliënten aangaan zoals informatievoorziening aan cliënten, bejegening van cliënten of wachttijden. Aan de hand van een eigen jaaragenda én aan de hand van beleidsstukken die ons door het bestuur van Nocepta worden aangereikt, bereiden wij adviezen voor. Indien nodig hebben wij hierover ook overleg met het bestuur.

Jaarlijks publiceren wij een jaarverslag waarin wij onze activiteiten en uitgebrachte adviezen toelichten.

Team Cliëntenraad Nocepta
  • Yda Morssinkhof
  • Rob Lotgerink
  • Bertil Koster

 

Contact met de Cliëntenraad

U kunt uiteraard contact met ons opnemen voor zaken die u als cliënt onder de aandacht van de cliëntenraad wil brengen, of als u ideeën heeft voor verbeteringen van de zorg en de dienstverlening van Nocepta. Wij horen uw ideeën graag.

 

Email: clientenraad@nocepta.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Het secretariaat is op werkdagen te bereiken van 8:30 -12:00 uur en van 13.00 - 15.30 uur.

 

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden.

Na afhandeling van het verzoek wordt de melding verwijderd. Indien aan de orde wordt een notitie in het dossier gemaakt.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.