1. Home
  2. Verwijzingen

Verwijzingen

Voor de patient

Voordat we met de behandeling van uw pijnklachten starten, heeft Nocepta een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Naar aanleiding van deze verwijzing ontvangt u bericht van Nocepta. Om een nog beter beeld van uw klachten te krijgen, vragen wij u eerst een vragenlijst in te vullen. Vervolgens wordt een eerste gesprek gepland waarin bepaald wordt welke zorg u nodig heeft en schakelen we indien van toepassing de juiste specialisten in. Dit betekent dat u vaak al bij uw eerste bezoek een diagnose krijgt. Bovendien kunnen we in veel gevallen direct met de behandeling starten. Gemakkelijk, snel en effectief.

Voor de verwijzer

U kunt uw patiënt verwijzen via zorgdomein(huisartsen), intern digital of extern middels fax of per post. Naar aanleiding van deze verwijzing ontvangt uw patiënt bericht van Nocepta, wordt een vragenlijst ingevuld en een eerste consult gepland. Tijdens dit gesprek bepalen we welke zorg er nodig is en schakelen we indien van toepassing de juiste specialisten in. Dit betekent dat uw patiënt vaak al bij uw eerste bezoek een diagnose krijgt. Bovendien kunnen we in veel gevallen direct met de behandeling starten. Gemakkelijk, snel en effectief.

Bij meerdere pijnklachten

Als er tijdens of na uw behandeltraject nieuwe / andere pijnklachten ontstaan, is opnieuw een verwijzing noodzakelijk van uw huisarts of verwijzend specialist.

Eerste consult

Uw pijnspecialist verricht een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Indien de anamnese, het lichamelijk onderzoek en het al eerder verrichte onderzoek niet voldoende zijn, verricht de pijnspecialist aanvullende diagnostiek, vraagt verdere gegevens op of schakelt een andere specialist in.

Hierna informeren wij u zoveel mogelijk over onze bevindingen:

  • Oorzaak van de pijn
  • Soort pijn
  • Eventueel andere factoren die uw pijn beïnvloeden (naar aanleiding van de door u ingevulde vragenlijsten)

Meestal wordt hierna in overleg met u direct een behandelplan besproken en afspraken hierover gemaakt. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om tijdens het eerste consult de eerste behandeling al te verrichten.

Waarom vragenlijsten over uw pijn?

Het invullen van vragenlijsten is een onderdeel van de diagnostiek en heel erg belangrijk voor de voorbereiding van uw eerste consult. Het geeft ons inzicht op de verschillende aspecten van uw pijnklachten. Met behulp van de vragenlijsten zien wij o.a. of er andere factoren zijn die uw pijnbelevenis negatief beïnvloeden. Dit resulteert soms in adviezen voor een doorverwijzing naar een andere (mede)behandelaar. Denk bijvoorbeeld aan een vastgestelde depressie, bewegingsangst of te veel piekeren over de pijn. Hiervoor zijn speciale pijnprogramma’s ontwikkeld, zoals:

  • Cognitief-gedragsmatige behandelingen
  • Revalidatiebehandelingen
  • Behandeling van depressie  
  • Psychologische begeleiding

De resultaten van de pijnvraaglijsten worden natuurlijk eerst met u besproken en u bepaalt zelf of u onze adviezen op wilt volgen.

Behandelingen

Afhankelijk van de resultaten in de vragenlijsten, het lichamelijk onderzoek en het eventueel aanvullende Röntgenonderzoek bepalen wij welke behandeling(en) noodzakelijk zijn. 
Soms is het niet mogelijk een duidelijke oorzaak voor de pijnklachten te vinden. In deze gevallen wordt samen met u besproken hoe wij uw levenskwaliteit toch gaan verbeteren.

Wetenschappelijk onderzoek

Wij weten nog steeds niet alles over pijn. Daarom kan het zijn dat wij u vragen om aan een wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Dit is natuurlijk aan strenge regel- en wetgeving gebonden en vereist uw schriftelijke toestemming. Uiteraard lichten wij u eerst in over het onderzoek, de mogelijke risico’s, de duur van het onderzoek en de eventuele vergoeding voor de door u gemaakte kosten. U bent absoluut niet verplicht om aan onderzoeken mee te doen. Bovendien kunt u altijd en zonder opgaaf van redenen uw deelname stopzetten. Dit heeft geen invloed op uw behandelingen bij Nocepta.

Onderwijs

Bij Nocepta geven we regelmatig lessen aan arts-assistenten. Deze assistenten worden in sommige gevallen ingezet bij het oplossen van uw pijnklachten. Wij vragen u dan uiteraard eerst om uw toestemming. Uw pijnspecialist beoordeelt het onderzoek van de assistent en bespreekt ook de verdere diagnostiek en het behandelplan met u.

Multidisciplinair overleg pijn (MDO pijn)

Pijn kent verschillende aspecten en wordt dan ook door verschillende specialisten behandeld. Daarom heeft Nocepta een team samengesteld waarin verschillende specialisten zitten die ook regelmatig bij elkaar komen. Indien nodig (en indien u dit wenst) wordt u in dit team besproken en informeren we u daarna over de resultaten.  Daarbij is het mogelijk dat u wordt opgeroepen door één van de leden van het MDO pijnteam.

Informatie verzoek

Vul uw naam in
Vul een geldig e-mailadres in

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.